• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

WANTED

2 trự " Nhiệt Tình" khắc trửa Trán

Thích Đủ Thứ
Website
http://vn.myblog.yahoo.cpm/h3d_tq
Chỗ Ở Hiện Tại
Cõi ƒê ƒa
Nguyên quán
TP Hà Tịnh
Occupation
Le Lại Đếm Tiền

Contact

Yahoo! Messenger
akay8668

Chữ Ký

Điều khó nhất trên đời làm 1 trang Nam Tử
Ý chí vững vàng... mà tình cảm mênh mang

Following

Followers

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.