• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

tranhuyentrang

Chỗ Ở Hiện Tại
Vinh city
Nguyên quán
Can Lộc
Occupation
sv

Contact

Yahoo! Messenger
gaitruongluu_1988

Chữ Ký

:y_khi_32::y_khi_32: