• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

theocanhhaiau

Chỗ Ở Hiện Tại
ung văn khiêm-bình thạnh-hồ chí minh city
Nguyên quán
Hương Khê

Chữ Ký

BQT: Nhắc nhở chữ ký vi phạm về kích thước. Edit bạn nhé

http://c.upanh.com/upload/3/541/LZ0.7647380_1_1.jpg

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.