• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

THE BLUES FC

- Nhật Diệu-

Màu xanh tôi yêu!
Chỗ Ở Hiện Tại
Việt Nam
Nguyên quán
TP Hà Tịnh
Occupation
The blues!

Chữ Ký

Yêu một người con gái đất Quảng:JFBQ00181070411A:

Following

Followers

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.