• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

thanh_nqb

ko có chi nhiều
Chỗ Ở Hiện Tại
quảng văn quê mẹ-sài gòn
Nguyên quán
Không ở Hà Tĩnh

Contact

Yahoo! Messenger
thanhcay82

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.