• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Recent content by thangtrongle

 1. T

  Về làm chi sơm a em. Đóng cửa thì đi ngu chỗ khác.He2!

  Về làm chi sơm a em. Đóng cửa thì đi ngu chỗ khác.He2!
 2. T

  Chú Quý đang mần chi đó, CHú lâu ngày có khỏe lắm k? E o đây yếu lắm chưa ra thăm may thằng em...

  Chú Quý đang mần chi đó, CHú lâu ngày có khỏe lắm k? E o đây yếu lắm chưa ra thăm may thằng em dại được.
 3. T

  Bức thư tình độc đáo

  He2! Cã chi mµ ®éc ®¸o. B×nh th­êng nh­ c©n ®­êng hép s÷a th«i. «ng cbanj cø linh tinh