• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

songkhongluibuoc

Yêu tièn , tôn trọng tình bạn, tình yêu
Chỗ Ở Hiện Tại
Hà Nội
Nguyên quán
Hương Sơn

Chữ Ký

"Đi lên từ 2 bàn tay trắng tạo nên vô số nợ nần"
:yociexp88:

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.