• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Snow_101088

Tôi yêu Đức Thọ
Chỗ Ở Hiện Tại
Đất Nhút - Thanh Chương - Nghệ An
Nguyên quán
Đức Thọ

Chữ Ký

Cho dù em không gọi điện, không nhắn tin nhưng trong lòng em vẫn luôn nghỉ về Cô.

Followers

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.