• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

phong lan rung

Hiện đang sống và làm việc tại Đồng Nai
Chỗ Ở Hiện Tại
Đồng Nai
Nguyên quán
Hương Sơn
Occupation
Rong chơi

Contact

Yahoo! Messenger
timlaigiacmo85

Chữ Ký

Canh cua cà pháo :yociexp15:

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.