• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

no_wine

Chỗ Ở Hiện Tại
ha noi
Nguyên quán
Đức Thọ

Chữ Ký

từ 2 bàn tay trắng tôi đã làm nên vô số nợ

Following

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.