• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

nhimxu2308

Chỗ Ở Hiện Tại
tp hcm
Nguyên quán
Cẩm Xuyên

Chữ Ký

Con biết mùa này miền Trung mình lạnh lắm
Cây lúa gầy có đủ sức trổ bông
Thương dáng lúa đứng còng như dáng mẹ...

Thành Tích

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.