• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Nguyễn Đăng Vỹ

Là Một Thằng Đàn Ông Bình Thường
Chỗ Ở Hiện Tại
Quảng Bọ
Nguyên quán
Can Lộc

Chữ Ký


Tiền là Giấy, đốt là cháy
Tình là bụi, phủi là bay
Đời là phù du ngu thì phù mỏ

Following

Followers

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.