• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Newway

Chỗ Ở Hiện Tại
Vênh Cyty
Nguyên quán
Cẩm Xuyên

Chữ Ký

"Tinh yêu bắt đâù bằng 1 nụ cươì,đơm hoa kết trái bằng 1 nụ hôn,và kết thúc bằng những giọt nước mắt":JFBQ00197070418B:

Following

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.