• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

nửa đời phiêu dạt

all
Sinh Ngày
Tháng Mười 13
Chỗ Ở Hiện Tại
bốn bể là nhà
Nguyên quán
TP Hà Tịnh
Occupation
travel

Contact

Skype
cuongvip

Chữ Ký

:yociexp108:Ghé mắt trông ngang chộ bảng treo
Kìa quán thịt chó đứng cheo leo! :JFBQ00240070914A:

Following

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.