• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

myphuongty

Chỗ Ở Hiện Tại
khách sạn ngàn sao
Nguyên quán
Cẩm Xuyên

Chữ Ký

Tổ tiên tích đức sinh ra riệu
con cháu thảo hiền uống tẹt ga

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.