• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

langhoi

Rất bình thường nên thỉnh thoảng không được bình thường.
Website
http://www.nolaviet.com/valentine/yeu.html
Chỗ Ở Hiện Tại
Cồn Vạc
Nguyên quán
Hồng Lịnh
Occupation
Đào huyệt

Chữ Ký

Em cười đâu đó... trong lòng phố xa yên vui...

Thành Tích

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.