• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Lục Bình Tím

http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=tuvi

Cả bà nhả thứ...
Sinh Ngày
Tháng Một 29
Chỗ Ở Hiện Tại
Đà Lạt
Nguyên quán
Đức Thọ
Occupation
Tùm lum ik cả tề :d

Contact

Yahoo! Messenger
lucbinhtim_2901

Chữ Ký

:yociexp50: E đã quen ko để n'c mắt rơi
A lại nói giọt lệ e đẹp nhất :yociexp50:

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.