• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

jangnam

Ho Giang Nam(7/8)
Chỗ Ở Hiện Tại
Thạch Hà - Hà tĩnh
Nguyên quán
Thạch Hà
Occupation
Lập trình viên máy tinh( hắc cơ siêu cao thủ )

Chữ Ký

Akira♥nam♥jang♥ho__họ♥ạng♥nam...

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.