• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

hell angel

short and thin,black skin and yellow hair

eat, sleep, and play games
Chỗ Ở Hiện Tại
Hà Nội
Nguyên quán
Hương Sơn
Occupation
student

Contact

Yahoo! Messenger
hellangel_lovelygirl

Chữ Ký

;)) ANH TỰ ĐỔ HAY ĐỂ EM PHẢI ĐẨY ;))

Followers

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.