• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Girl1m72

Tự tin khoe cá tính

Hướng tới cái mới nhưng k bao giờ quên cái cũ
Chỗ Ở Hiện Tại
Sài Gòn
Nguyên quán
Hương Sơn
Occupation
Đếm tiền

Chữ Ký

:yociexp83:Nhảy nhảy mãi chưa qua xà khát vọng
:yociexp23:Chạy chạy hoài chưa chạm vạch ước mơ

Following

Followers

Thành Tích

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.