• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

friendfrigid

Chỗ Ở Hiện Tại
Buôn Ma Thuộc
Nguyên quán
Vụ Quang

Chữ Ký

Nếu Không là Ngọc Quý Để Được Trân Trọng,hãy là Thuốc Độc Cho Người Ta sợ hãi.chứ Đừng là Sỏi Đá vô tri để bị Chà Đạp

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.