• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

duythick

Chỗ Ở Hiện Tại
saigon
Nguyên quán
TP Hà Tịnh

Chữ Ký

:y_khi_74:kHỈ tHÉm` yEu Ai yEu kHỈ Nà:yociexp75:
only_thick
:)>-sAo lẠi kHÔnG Hẹ:)>-

Following

Followers

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.