• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

duongthanhdhnt

boyhandsome
Chỗ Ở Hiện Tại
nha trang
Nguyên quán
TP Hà Tịnh
Gender
Male
Occupation
inzenyr

Contact

Yahoo! Messenger
duongkimntu@yahoo.com
Skype
duongkimntu

Chữ Ký

boy_handsome:yociexp88::JFBQ00207070427A::yociexp19::JFBQ00221070601A:

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.