• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Recent content by ducnhatvn2000

  1. D

    minh cung la nguoi ha tinh cung co thu vui la ham nhau anh em ha tinh o sai thanh di nhau hay...

    minh cung la nguoi ha tinh cung co thu vui la ham nhau anh em ha tinh o sai thanh di nhau hay di dau choi co ji phonminh voi nha anh em gap mat cho vui ben ben minh cung co may nguoi so dien thoai minh la 0984042345 neu nhu ngay cuoi tuan nghi anh em minh co the nguoi tan gau choi
  2. D

    hiihih ban biet trang nay lau chua vay minhmoi biet nen cung chau ranh su dung ban co th...

    hiihih ban biet trang nay lau chua vay minhmoi biet nen cung chau ranh su dung ban co th edup minh chu