• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

don't let go

bình thường như cân đường hộp sữa

nhiều lắm- không đếm hết
Chỗ Ở Hiện Tại
hà nội- còn ở dài dài
Nguyên quán
Can Lộc
Occupation
Đại Học Y Hà Nội 2008-1014

Chữ Ký

:JFBQ00215070523A::JFBQ00215070523A:Sống Cho Ra Sống-Sống Trong Sạch-Sống Vui Vẻ-Chết Cũng Phải Sống:JFBQ00215070523A::JFBQ00215070523A:

Thành Tích

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.