• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

donalbaby_242

lùn ^^!

đi nhởi
Sinh Ngày
24/2/90 (Tuổi: 31)
Chỗ Ở Hiện Tại
Đà Nẵng
Nguyên quán
Hồng Lịnh
Occupation
sinh viên

Contact

Yahoo! Messenger
donal3bi

Chữ Ký

___I am me___
:JFBQ00233070817A:

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.