• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Cua

Website
http://360.yahoo.com/cancer_127
Chỗ Ở Hiện Tại
Hà Tĩnh city & HCM city
Nguyên quán
Lộc Hà
Occupation
Sinh viên

Contact

Yahoo! Messenger
cancer_127

Chữ Ký

:yociexp88: Sự khác biệt của khôn và ngu là khôn có điểm dừng của nó

Followers

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.