• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

choa là choa

play ... girl
Chỗ Ở Hiện Tại
lặn trong "hố lên trời"
Nguyên quán
Can Lộc
Occupation
tự do

Contact

Yahoo! Messenger
Cu_yeuchibe

Chữ Ký

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi bán đi đất bỗng biến thành tiền"
:y_khi_24:

Followers

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.