• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

chientv

khỏe

đá bóng
Website
http://www.vietec.com.vn
Chỗ Ở Hiện Tại
Hà Nội
Nguyên quán
Đức Thọ
Occupation
Lập Trình

Contact

Yahoo! Messenger
tranvanchien66
Skype
chientv_vietec

Chữ Ký

"Người thất bại là Người nhìn thấy khó khăn trong cơ hôi. Người thành công là người nhìn thấy cơ hội trong khó khăn."

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.