• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

big frog

Tôi.....bình thường

học ngoại ngữ
Sinh Ngày
30/8/88 (Tuổi: 33)
Chỗ Ở Hiện Tại
TP.HCM
Nguyên quán
Thạch Hà
Occupation
Kế toán

Chữ Ký

Sẽ quay lại nơi ta đã bắt đầu........

Following

Followers

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.