• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Recent content by bhmedia_lien

  1. B

    các bác ui, em vào thăm các bác tý, hic, lâu rùi em k về nhà, nhớ nhà quá đi hì hì...

    các bác ui, em vào thăm các bác tý, hic, lâu rùi em k về nhà, nhớ nhà quá đi hì hì...