• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

bgirl_captain

Hà Bi

Cafe một mình
Website
http://www.sacombank.com.vn
Chỗ Ở Hiện Tại
Gia đình yêu thương
Nguyên quán
Không ở Hà Tĩnh
Occupation
Giao dịch viên

Contact

Yahoo! Messenger
ms.bi_ha

Chữ Ký

Triệu người quen có mấy người thân...khi lìa trần có mấy ai đưa...

Followers

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.