• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Bích Thùy

Em yêu anh một tình yêu chân chất
Mộc mạc vô cùng như Hà Tĩnh mình thương
:JFBQ00157070202B::JFBQ00156070202A::JFBQ00157070202B:
Sinh Ngày
Tháng Tám 20
Chỗ Ở Hiện Tại
C:/traitimcuada
Nguyên quán
Can Lộc
Gender
Female
Occupation
Sinh Viên

Chữ Ký

Họa hổ, Họa bì nan họa cốt
Tri nhân, tri diện bất tri tâm.

Thành Tích

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.