• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

12B1-2002

Duc dong-duc tho
Chỗ Ở Hiện Tại
hanoi
Nguyên quán
Đức Thọ
Occupation
Purchasing Dept

Contact

Yahoo! Messenger
maiyeu0682
Skype
tran.thi.thu.huong802

Chữ Ký

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.