• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Kết Quả Tìm Kiếm

  1. hell angel

    chờ một sớm mai_Xuân Linh

    http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni9hMS82YTE5MmIwMGZkOTViMmRlZDIxZWVmMWNlM2NmMWJkOS5cUIbaBmUsICDN8Q2jhdUng50gTeG7mXQgU-G7m20gTWFpfFh1w6JdUngIExpWeBmh8dHJ1ZQ chờ 1 sớm mai:yociexp89::yociexp89::yociexp89: