• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Kết Quả Tìm Kiếm

  1. homanght

    Why???

    Chứng Minh 1+1=1 đặt A=B=1 A^2=AB A^2-B^2=AB-B^2 => (A-B)(B+A)=B(A-B) => B+A=B với B=A=1 <=> 1+1=1:yociexp74::yociexp74: Rồi cái này nữa nè :):) Tui mượn bạn nam 50k , bạn nữ 50k ;vay la` tui mượn tong cộng 100k Tui mua 1 doi giay hết 97 ngàn còn dư 3 ngàn; Tui trả bạn nam 1k ...
  2. homanght

    Chiều tối thứ 7 ni ai rảnh thì đi nhậu ở Thủ đức nhé

    trưởng ban nhâu nhẹt Queme (Tuấn) sdt liên lạc 0979061642:JFBQ00217070524A::yociexpress01: phụ ban dọn mồi tui(tuấn) 0979678806