• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Why???

homanght

Mr. còi
#1
Chứng Minh 1+1=1
đặt A=B=1
A^2=AB
A^2-B^2=AB-B^2
=> (A-B)(B+A)=B(A-B)
=> B+A=B
với B=A=1 <=> 1+1=1:yociexp74::yociexp74:

Rồi cái này nữa nè :):)
Tui mượn bạn nam 50k , bạn nữ 50k ;vay la` tui mượn tong cộng 100k
Tui mua 1 doi giay hết 97 ngàn còn dư 3 ngàn;
Tui trả bạn nam 1k , bạn nữ 1k vay la` tui con thiếu mỗi người 49k phải ko
Tui còn lại 1k + voi' thiếu mỗi người 49k;
Cộng lại chi có 99k (49+49+1=99);
Vậy 1k nua~ chạy đi dâu mất rồi!!! hic hic!!
Các bạn kiếm gium` tui 1k bi mất dc ko??
Ráng suy nghi nha các bác.:yociexp89:
 

Đoàn Nguyễn

Em là Đoàn Nguyễn
#2
Tui mượn bạn nam 50k , bạn nữ 50k ;vay la` tui mượn tong cộng 100k
Tui mua 1 doi giay hết 97 ngàn còn dư 3 ngàn;
Tui trả bạn nam 1k , bạn nữ 1k vay la` tui con thiếu mỗi người 49k phải ko
Tui còn lại 1k + voi' thiếu mỗi người 49k;
Cộng lại chi có 99k (49+49+1=99);
Vậy 1k nua~ chạy đi dâu mất rồi!!! hic hic!!
Các bạn kiếm gium` tui 1k bi mất dc ko??
Ráng suy nghi nha các bác.:yociexp89:
Sao lại cộng số tiền bạn có vs số tiền bạn nợ lại với nhau như thế mà tính được