• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Vì tôi là chàng ngốc.

#1
Giọng của Minh Quân thì khỏi chê! Bài ni mắc cấy tên hơi bị...a răng á.
Nhạc, lời đều được. Giọng miện bàn.
:x

Get Adobe Flash player
 

Alone™

<b><font color = "red"><marquee direction=right>Số
#2
Hay hè !
Kiên tặng Gấy bài ni nì:
Get Adobe Flash player