• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Thư mời tham dự lễ động thổ chùa Tịnh Pháp - Hà Tĩnh

#1
Trải qua hàng trăm năm với bao biến cố khách quan chùa trở nên phế tích và hư hoại hoàn toàn, cách đây 5 năm từ những gì còn sót lại, một số ít Phật tử lân cận trong xã phát tâm quyên góp mua vật liệu đốn cây dựng nên 3 gian chánh điện bằng tấm lợp xi măng làm nơi lễ bái cho đến hôm nay

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA TỊNH PHÁP
Thôn Bình Tiến – xã Thạch Tân – TP Hà Tĩnh
Số: 01/2013/CTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----oOo----
THƯ MỜI
THAM DỰ LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG CHÙA TỊNH PHÁP
( Giai Lam Tự)


Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thuợng tọa, Đại đức Tăng ni
Kính thưa quý thiện hữu tri thức, qúy nam nữ Phật tử gần xa
Chùa Tịnh Pháp ( Giai Lam Tự) là ngôi chùa cổ được xây dựng vào thời Hậu Lê khoảng thế kỷ17.Trải qua hàng trăm năm với bao biến cố khách quan chùa trở nên phế tích và hư hoại hoàn toàn, cách đây 5 năm từ những gì còn sót lại, một số ít Phật tử lân cận trong xã phát tâm quyên góp mua vật liệu đốn cây dựng nên 3 gian chánh điện bằng tấm lợp xi măng làm nơi lễ bái cho đến hôm nay.
Duyên lành hội ngộ, Chùa được sự thương tưởng quan tâm của Thượng tọa Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp TPHCM, TT đã cắt cử chư Tăng về hướng dẫn tu học cho các Phật tử, hỗ trợ kinh sách, pháp bảo, và một phần tịnh tài để chùa thực hiện các Phật sự. Nhờ sự quan tâm ấy từ 5 năm nay chùa đã tổ chức Quy y cho hàng ngàn Phật tử, các khóa tu, các đại Phật sự truyền thống của Phật giáo, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.vv... Mỗi khóa tu, mỗi Phật sự đều có khoảng từ 2- 3 ngàn người tham dự, với cơ sở hạ tầng rách nát hiện nay chùa không đủ điều kiện phục vụ các sinh hoạt tu học của chư Tăng và Phật tử ngày càng nhiều.
Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, và được sự thương tưởng của Thượng tọa Thích Chân Tính, mặc dù tại chùa Hoằng Pháp nơi Thượng tọa trụ trì vẫn còn nhiều Phật sự lớn, như Tăng chúng tại chùa đông, các khóa tu, các ngày vía có số lượng hàng ngàn người đôi lúc còn gặp khó khăn. Tuy vậy, với lòng từ bi thương xót Phật tử nơi đây, TT đã hoan hỷ dành một phần tịnh tài để cùng Phật tử nhân dân tỉnh nhà kiến tạo cho địa phương và Phật giáo Hà Tĩnh có thêm cơ sở tu học, làm nơi quy ngưỡng hướng thiện cho nhân dân, và sẽ là một trung tâm giáo dục đạo đức văn hóa khang trang bề thế trong tương lai.
Công trình xây dựng mới gồm: Giảng đường, Chánh điện , nhà thờ Tổ, nhà Tăng, nhà Bếp, với tổng diện tích xây dựng là 24.000m2. Trong đó diện tích của Giảng đường là 1.500 m2.Chi phí xây dựng giai đoạn đầu khoảng hơn 10 tỷ đồng VN.
Nhân ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng là ngày bổn tự làm Lễ động thổ xây dựng trân trọng kính mời Quý chư Tôn đức Tăng , Ni, Quý Phật tử, và nhân dân gần xa bớt chút thời gian quý báu, tham dự lễ động thổ xây dựng mới chùa Tịnh Pháp góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và lưu lại dùng buổi cơm chay đạm bạc.
Buổi lễ chính thức được bắt đầu vào sáng thứ 7, ngày 19 tháng 2 năm năm Quý Tỵ (nhằm ngày 30/3/2013 Dương lịch), theo chương trình như sau:


Sự hiện diện của Quý liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho bổn tự chúng tôi trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh.


Qua đây, chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể quý Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật và tịnh lực, để công trình xây dựng mới Chùa Tịnh Pháp sớm được hoàn thành viên mãn, đáp ứng nhu cầu Phật sự và sự tu học của Tăng đoàn và Phật tử gần xa.


Xin thành kính tán dương công đức cúng dường của quý Phật tử. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý.

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 2 năm 2013
TM Viện chủ chùa Hoằng Pháp


Trụ trì chùa Tịnh Pháp
Đại đức Thích Tâm Phong
http://nguoiphattu.com/?id/35914/thu-moi-tham-du-le-dong-tho-chua-tinh-phap-ha-tinh