• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Quyết định thành lập chi hội ở 3 miền.

Status
Not open for further replies.

Lieumangnht™

Hạc Già
Staff member
#1
Sau khi tổng hợp ý kiến của nhiều anh chị em trong BQT cũng như thành viên, mình xin thay mặt BQT nguoihatinh.net thông báo quyết định thành lập Hội NgườiHàTĩnh.Net ở 3 miền.


Điều lệ thành lập hội NguoiHaTinh.net


Được thành lập trên mục đích đem các thành viên nguoihatinh.net theo một thể thống nhất, gắn kết các hoạt động đồng hương diễn ra trên mọi miền tổ quốc , tạo nên một cộng đồng chung nguoihatinh.net, đoàn kết gắn bó tương trợ lẫn nhau,


Nội quy của Hội

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Hội:

A. Tên gọi:
- Tên chính thức : Hội Người Hà Tĩnh
B. Trụ sở:
- Chưa có.
- Website: http://nguoihatinh.net
B. Phạm vi hoạt động:
- Hội được thành lập với sự đồng lòng, tự nguyện của tất cả những thành viên có tham gia sinh hoạt trên diễn đàn http://nguoihatinh.net không giới hạn về tuổi tác, màu da, hay sắc tộc, và xuất xứ quê hương.

Điều 2:
Đơn vị chủ quản: Hiện tại Hội nguoihatinh.net chỉ do BQT và các thành viên ủng hộ lập ra với mục đích gắn kết tình đồng hương, giao lưu kết bạn, và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống của tất cả các thành viên tham gia hội. Nếu sau này xét thấy phát triển mạnh cần 1 tư cách pháp nhân có dấu sẽ liên hệ với với một đơn vị chính thức đỡ đầu cho mọi hoạt động của hội
 

Lieumangnht™

Hạc Già
Staff member
#2
Chương 2: MỤC ĐÍCH – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Điều 3:Mục đích:

- Hội nguoihatinh.net là một tổ chức của các nhóm, các CLB hoạt động tình nguyện tại 3 miền tổ quốc (Bắc- Trung- Nam); là nơi để các nhóm chia sẻ, trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện để các nhóm, các thành viên phát huy tinh tương thân tương ái giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn là con em Hà Tĩnh.
- Hội nguoihatinh.net sẽ chia làm 3 hội chính ở 3 miền Bắc- Trung- Nam, mỗi hội sẽ có Ban Điều Hành riêng với nguyên tắc tương trợ lẫn nhau cho những mục đích chung của Hội.
- Hội nguoihatinh.net hoạt động ở 3 miền và chịu sự quản lý của hội trưởng cùng Ban Điều Hành diễn đàn. Mọi ý kiến và đề nghị đều phải được Ban Điều Hành đồng ý theo tỷ lệ cao (nếu như bỏ phiếu) và được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viênber. Trên tinh thần Hội nguoihatinh.net hoạt động một cách chính quy và bài bản hơn ...
- Ba hội ở 3 miền xây dựng trên nền tảng tạo nên một phong trào tình nguyện và ủng hộ Hội rộng khắp của thanh niên, học sinh, sinh viên , các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp xây dựng hình ảnh mới của Hội nguoihatinh.net…….

Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ:

- Phát huy tinh thần tương thân tương ái, tương trợ lẫn nhau là truyền thống lâu đời của con em Hà Tĩnh.
- Nâng cao hiểu biết, tăng cường khả năng đóng góp cho xã hôi, tăng cường giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau và thể hiện tình đoàn kết qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí, thể thao, tình nguyện, đào tạo, dạy nghề, công tác xã hội và phát triển cộng đồng. Tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp về năng lực cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, nhằm cải thiện chất lượng sống cho họ.
- Phối hợp hoạt động của Hội với các hoạt động văn hóa xã hội trong cộng đồng phù hợp với khả năng tham gia của các thành viên.
- Hợp tác với các hội, Hội, tổ chức tình nguyện, tổ chức xã hội khác, với các ban ngành địa phương trên cơ sở hỗ trợ các hoạt động vì tiến bộ chung.
 

Lieumangnht™

Hạc Già
Staff member
#3
Chương 3: ĐIỀU LỆ THÀNH VIÊN

Điều 5: Phân chia các dạng thành viên:

Thành viên tham gia Hội trên tinh thần tự nguyện, tán thành Quy chế của Hội và được sự chấp thuận của Ban chấp hành Hội. Thành viên tham gia đóng bao gồm các thành viên, các tổ chức, cá nhân.
- Thành viên chính thức:
Các đối tượng dưới đây tự nguyện tham gia và chấp hành Quy chế của Hội có thể là thành viên của Hội:
+ Bao gồm các thành viên tự nguyện đóng góp công sức cho Ban Điều Hành, các thành viên tâm huyết với diễn đàn nguoihatinh.net mong muốn phát triển Hội nguoihatinh.net.
- Thành viên danh dự:
Bao gồm các Tổ chức, Doanh nghiệp, các thành viên trên khắp toàn thế giới đóng góp và ủng hộ các chương trình cùng Quy chế của Hội. Bao gồm những cá nhân hay tổ chức muốn hướng về mảnh đất Hà Tĩnh than thương, không phân biệt màu da giới tính, sắc tộc
Ban Điều Hành chung có các thành viên là chủ tịch , phó chủ tịch và những thành viên tham gia cống hiến nhiệt tình và tâm huyết là thành viên danh dự của hội.

Điều 6: Thủ tục gia nhập Hội

Các đối tượng tại điều tại điều 5 nêu trên muốn trở thành thành viên của Hội phải làm đơn xin gia nhập Hội và gửi cho ban chấp hành.
Hội không phân biệt đối xử với bất kỳ thành viên nào. Tuy nhiên, Hội có quyền từ chối việc gia nhập của một thành viên mới hoặc hủy tư cách một thành viên hiện tại nếu vi phạm Quy chế này.

Điều 7: Nghĩa vụ của thành viên.

- Luôn cập nhật tin tức của hội, để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan trên phạm vi của một thành viên hội,
- Tuân theo Quy chế của Hội và thi hành các quyết định đã được Ban Điều Hành Hội thông qua.
- Luôn bảo vệ các nguyên tắc và phát triển các lợi ích của Hội.
- Chia sẻ các ý tưởng, kỹ năng, công việc và trách nhiệm trong mọi hoạt động của Hội khi được giao phó hoặc khi tình nguyện tham gia.
- Báo cáo hoạt động về giúp đỡ tới Ban Điều Hành hội sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Tuyên truyền, giải thích cho cộng đồng hiểu biết về các mục tiêu và hoạt động của Hội để tăng thêm sự chia sẻ và ủng hộ.

Điều 8: Quyền lợi của thành viên chính thức

- Tham gia thảo luận và biểu quyết công khai việc phân chia các cơ hội và lợi ích từ hoạt động của Hội.
- Tham gia vào quá trình ra các quyết định, Quy chế, kế hoạch và chương trình hoạt động của Hội cũng như giám sát và đánh giá các hoạt động Ban Điều hành
- Được quyến tiếp nhận các thông tin hỗ trợ từ Ban Điều Hành.
- Được quyền ứng cử và đề cử tham gia vào BCH Hội.
- Có quyền từ chối không tiếp tục tham gia sinh hoạt tại Hội nhưng phải có đơn thông báo cho Ban chấp hành trước một tháng và phải kiểm tra và bàn giao lại mọi việc cho thành viên mới.
Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của thành viên danh dự

- Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên danh dự được quy định như thành viên chính thức trừ quyền tham gia ứng cử và bầu cử các thành viên Ban phụ trách, quyền biểu quyết đối với việc gia nhập của thành viên mới hoặc huỷ bỏ tư cách thành viên hiện có.
- Thành viên danh dự: có quyền đóng góp công sức và tiền của cho Hội và được khuyến khích tham gia đầy đủ, tự nguyện các hoạt động giúp đỡ Hội hay các thành viên trong Hội miễn là tuân thủ các Quy chế này.
- Thành viên danh dự luôn bảo vệ các lợi ích của thành viên trong Hội.
 

Lieumangnht™

Hạc Già
Staff member
#4
Chương 4: TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 10: Đại hội toàn thể thành viên và nhiệm vụ của đại hội:

- Hội tổ chức đại hội toàn thể 1 năm 1 lần. Đại hội quyết định các vấn đề quan trọng của Hội theo nguyên tắc đa số và phải được ít nhất 2/3 thành viên tham dự Đại hội biểu quyết tán thành bằng phiếu kín. (Vì vấn đề này là tổ chức trên cả 3 miền nên sẽ do đại diện của 3 miền quyết định từng ngày- địa điểm và chương trình họp của từng miền sau đó báo cáo lên Ban Điều Hành Diễn đàn tổng kết lại).
- Nhiệm vụ:
+ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội và báo cáo nhiệm kỳ hoạt động của Ban chấp hành.
+ Quyết định phương hướng, chương trình hoạt động, dự trù kinh phí cho nhiệm kỳ tới.
+ Xem xét, thông qua báo cáo tài chính của Hội.
+ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế của Hội.
+ Bầu Ban chấp hành mới.

Điều 11: Ban chấp hành:

- Bao gồm 1 Admin Điều hành chung làm tổng hổi trưởng và 3 admin quản lý 3 hội ở cả 3 miền làm hội trưởng của 3 miền.
- Hội phó: Có thể là 1 hoặc 2, 3.. tùy tình hình từng khu vực. Hội phó có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn cho Hội trưởng thực hiện các chương trình mà chi hội đã thống nhất hoặc là các chương trình của diễn đàn bằng các công việc cụ thể như kêu gọi thành viên, lo các tiểu mục…Hội phó tốt nhất là các Smod, mod nhưng không nhất thiết. Miễn là có khả năng và do các ủy viên bầu.
- Các ủy viên: Là những người thay mặt các thành viên của khu vực, do các thành viên bầu. Ủy viên có trách nhiệm cùng với Hội trưởng và Hội phó tổ chức, thực hiện các chương trình.
- Thủ quỹ Hội kiêm thư ký: Chịu trách nhiệm giữ tiền Hội của chi hội và chi cho các chương trình của hội, ghi lại và công bố các quyết định của chi hội lên diễn đàn. Công khai tài chính của chi hội mình. Thủ Hội phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có sai sót trong chi tiêu. (Mỗi Hội bầu ra 1 thư ký kiếm thủ Hội hoặc 2 người mỗi nguời đảm nhận 1 nhiệm vụ.)
- Admin điều hành chung do các thành viên trong BQT gồm mod- Smod bầu lên.

Điều 12: Chế độ hội họp, báo cáo:

- Ban chấp hành họp thường kỳ được tổ chức hàng quý.
- Nhiệm vụ: Giải quyết các vấn đề phát sinh của Hội trong thời gian vừa qua, cung cấp thông tin cho các thành viên.
- Vì là tổ chức phi lợi nhuận và cần sự nhiệt tình của các thành viên tham gia nên nếu thành viên nào không trực tiếp có mặt đọc bản báo cáo chi tiết chi hội họp ở trong topic của BQT.

Điều 13: Nhiệm vụ của Ban chấp hành

- Điều hành mọi hoạt động của Hội theo đúng phương hướng chương trình đã được đề ra trong đại hội toàn thể và cuộc họp thường kỳ.
- Chịu trách nhiệm pháp lý về việc quản lý điều hành các hoạt động của Hội, kể cả các trách nhiệm tài chính. (Là tổ chức hình thức phát sinh nên mọi hoạt động xã hội của các hội thành viên phải đảm bảo được công khai và thông báo tới mọi người).
- Đại diện quyền lợi của các thành viên của Hội và chịu trách nhiệm trước các thành viên.
- Xây dựng các kế hoạch, dự án dài hạn và ngắn hạn.
- Xây dựng các quy chế, nội quy làm việc của Ban chấp hành và các tổ trực thuộc
- Chịu trách nhiệm về gây Hội và đại diện cho Hội trước công chúng.
- Xem xét kết nạp và bãi miễn tư cách thành viên
- Thành viên của Ban chấp hành làm việc trên tinh thần tình nguyện . Được phép đề đạt chi trả các chi phí gánh chịu một cách hợp lý trong việc thực hiện công việc cho Hội.

Điều 14: Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch:

- Chủ tịch (là admin do BQT bầu ra) chịu trách nhiệm chính việc quản lý điều hành, giám sát các công việc của Ban chấp hành và tập thể Hội.
- Đại diện Hội thực hiện và ký kết các văn bản, hóa đơn do Ban chấp hành ủy thác theo Quy chế. (Chưa có tư cách pháp nhân nên việc này sẽ bàn đến sau).
- Thay mặt Ban chấp hành tiếp nhận các khoản đóng góp, quà tặng, thừa kế, hoặc trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội. Các khoản này phải được công khai cho toàn thể thành viên trong các cuộc họp thường kỳ..

Điều 15:

- Phó chủ tịch giúp Chủ tịch điều hành điều hành từng mảng công tác của Hội, có trách nhiệm và quyền hạn trong phạm vi được phân công khi Chủ tịch vắng mặt.

Điều 16: Thủ quỹ Hội có trách nhiệm:
- Bao gồm 1 thủ quỹ Hội chính và 3 thủ quỹ Hội của 3 chi hội ở 3 miền.
- Quản lý tài chính phải tuân thủ các quy định về tài chính của Hội và nguyên tắc tài chính trên tinh thần chung, đường lối chung của hội.
- Chi và được chi chỉ khi giấy duyệt chi được sự đồng ý của BCH hoặc Chủ tịch và (kế toán viên nếu có); lấy biên lai chứng từ rõ ràng, đầy đủ cho những khoản chi như vậy.
- Ghi chép chính xác và đầy đủ các khoản thu chi của Hội/ tổ chức vào sổ Hội. Cập nhật số liệu này để khi được phép sẽ đối chiếu với sổ sách của kế toán viên, nếu có, và nộp cho Chủ tịch Hội bất cứ khi nào có yêu cầu. (Cái này 1 phần là trách nhiệm của thủ Hội khi tham gia hội, tổ chức phi lợi nhuận nên rất cần sự góp sức và phấn đấu của thành viên tham gia).
- Thủ quỹ Hội không được quyền bàn giao công việc và các tài liệu tài chính của tổ chức/ Hội cho bất cứ ai nếu Ban chấp hành chưa đồng ý (do còn tìm người thay thế).
- Trình bày tại tất cả các thời điểm thích hợp các sổ thu chi và sổ Hội của Hội với Ban chấp hành.
- Đảm bảo tính công khai, minh bạch

Điều 17: Quyền hạn và trách nhiệm của thư ký

- Ghi chép biên bản các cuộc họp của Hội, của Ban chấp hành
- Cất giữ tại văn phòng Hội hay ở nơi nào khác do Ban Chấp hành quy định tất cả tài liệu của Ban chấp hành, hay cuộc họp toàn thể Hội.
- Cập nhật và cất giữ hồ sơ tổ chức của Hội cùng nơi với các văn bản.
- Photocopy, in ấn và phân phát các tài liệu theo yêu cầu của Chủ tịch.
- Bảo quản tất cả các tài liệu, hồ sơ và con dấu (nếu có) của Hội. Chỉ thực hiện việc đóng dấu khi đã có chữ ký của Chủ tịch, phó Chủ tịch hay thành viên của Ban chấp hành khi thành viên đó được Chủ tịch hay phó chủ tịch uỷ quyền.
 

Lieumangnht™

Hạc Già
Staff member
#5
Chương 5: TÀI CHÍNH CỦA HỘI


Điều 18: Tài chính của Hội được báo cáo hàng tháng tại các cuộc họp thường kỳ

Điều 19: Tài chính của Hội do cuộc Họp toàn thể của Hội quyết định và Ban chấp hành Hội ấn định mục thu chi cụ thể tài chính của Hội, đảm bảo tự trang trải theo đúng quy chế của quy chế Hội.

Điều 20: Các nguồn thu của Hội
- Từ quảng cáo trên diễn đàn (Sau này hy vọng đây sẽ là nguồn thu chính của diễn đàn).
- Từ phí thành viên của Hội (Tuỳ tâm ủng hộ Hội diễn đàn).
- Tiền tài trợ từ các cá nhân hay tổ chức trong và ngoài nước cho tặng, giúp đỡ trực tiếp cho Hội.
- Từ các nguồn Hội hỗ trợ hay Hội dự án (nếu có).
- Từ các hoạt động gây Hội hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí.
- Từ các khoản quyên góp gây Hội và trích nộp từ các hoạt động gây Hội của các thành viên nhân danh Hội.

Điều 21: Các khoản chi

- Giúp đỡ các trường hợp đặc biệt khó khăn mà báo- đài- truyền hình đưa tin, chi hội sẽ cập nhật và thống nhất mức ủng hộ cho từng trường hợp. Nếu có những trường hợp ủng hộ với danh nghĩa cá nhân, tổ chức, Ban điều hành sẽ thay mặt trao trực tiếp tài chính hay vật chất tới họ.
- Các thành viên Ban điều hành đều làm việc với tinh thần giúp đỡ cho con em Hà Tĩnh nên sẽ ko có bất kỳ 1 chi phí nào hàng tháng nếu thấy đấy là ko cần thiết.
- Nguồn thu sẽ đảm bảo chi phí cho hoạt động chung của diễn đàn như tiền Domain, Hosting và ủng hộ một phần nào đấy cho các chi hội tổ chức các cuộc offline mà đưa ra kế hoạch quảng bá cho Hội và diễn đàn nguoihatinh.net.

Điều 22: Ngăn cấm chia sẻ các lợi nhuận và tài sản Hội:

- Mọi đóng góp của các thành viên, các tổ chức, cá nhân đều vì giúp đỡ những trường hợp con em Hà Tĩnh trên mọi miền tổ quốc gặp khó khăn nên nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi cá nhân tới Hội của diễn đàn.
- Tài sản vật chất của hội khi có sự cố sẽ được đưa ra cho hội cùng nhau giải quyết, ko được tự ý đưa ra hướng giải quyết nếu chưa có sự thống nhất của Hội và Ban điều hành.

Điều 23:

Ban chấp hành sẽ làm một báo cáo thường kỳ trễ nhất là 3 ngày sau kết thúc của tháng tài chính và gởi tới các thành viên của Hội và đơn vị phụ trách liên quan. Báo cáo này bao gồm các thông tin chi tiết sau:
- Tổng kết các việc đã làm được trong tháng và việc tồn đọng so với kế hoạch. Rút ra bài học và kinh nghiệm.
- Thống kê tài sản và khoản nợ, bảng thu chi tài chính và cân đối Hội cuối tháng của Hội (kèm theo báo cáo của kế toán độc lập nếu cần).
- Những nguyên tắc thay đổi trong tháng tài chính mới cho mục tiêu chung và mục tiêu đặc biệt.
 

Lieumangnht™

Hạc Già
Staff member
#6
Chương 6: KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 24:
Những thành viên, cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng và đề xuất các cấp khen thưởng. Chế độ khen thưởng lấy theo ý kiến tập thể Hội.

Điều 25: Những thành viên vi phạm Quy chế, thỏa thuận của Hội hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của Hội sẽ nhận một trong các hình thức kỷ luật tuỳ theo mức độ có thể như phê bình, cảnh cáo, khai trừ khỏi Hội, bồi thường hoặc truy tố trước pháp luật.

Chương 7: SỬA ĐỔI QUY CHẾ VÀ GIẢI THỂ HỘI

Điều 26: Chỉ có Đại hội toàn thể của Hội mới có quyền sửa đổi Quy chế của Hội. Việc sửa đổi Quy chế chỉ được thông qua khi được 2/3 thành viên tham dự đại hội biểu quyết. (Vì đang là bản demo nên mọi ý kiến hợp lý sẽ dc BQT đưa ra và tổng kết lại 1 cách hợp lý- Sau khi có bản thốgn nhất nếu cần thiết thay đổi cho hợp lý BQT sẽ bàn bạc và sửa đổi).

Điều 27: Hội chỉ ngưng hoạt động hay giải thể khi quyết định ngừng hoạt động hay giải thể của đại hội toàn thể của Hội.
 
Status
Not open for further replies.