• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Người Hương Khê ta vô điểm danh cái nào

#1
Dan hương khê ta cũng phải điểm danh cái chứ nhỉ?:JFBQ00217070524A:.
Tớ ở Huơng Trạch-Hương Khê.
Có ai hương khê nữa vô đây ta bàn chuyện cái coi thử nha:yociexp83: