• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Mục: suy ngẫm

BaoLoc

Đạilývémáybay-88-trầnnão
#1
Ngày xưa có ông vua cai trị ở xứ sở bần hàn, một hôm ông quyết định rời kinh thành đi vi hành tới vùng đất khô cằn , nơi những người dân cực khổ đang sống. Sau chuyến đi trở về toàn thân ông nhức mỏi, đôi chân rã rời sưng tía, ông liền ra lệnh cho toàn dân thiên hạ phải trải da bò lên tất cả con đừơng mà ông đã đi qua. Giữa lúc người dân đang đói khổ, lệnh ban ra của nhà vua là một nỗi thống khổ tuột cùng của người dân, nếu trải da bò lên tất cả con đường nhà vua đi qua thì số lượng bò phải giết lấy da sẽ rất nhiều trong khi người dân cần sức kéo.
Một cận thần hiểu ra điều đón nên đã đứng ra khuyên can nhà vua : Nếu bệ hạ trải thảm hết con đường mà bệ hạ đi thì tiền vàng của bệ hạ sẽ giảm đi rất nhiều, thay vào trải thảm con đường thì người hay đo và cắt một tấm da bò vừa với đôi chân của bệ hạ.
------Theo bạn thì đôi giày hay trải thảm đường?--------
------Bạn tự thay đổi mình hay để cả thế giới thay đổi vì bạn-----