• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Lá diêu bông, biết tìm đâu bây giờ?

#21
Thì tờ nớ mềnh dẫm chơ ai dẫm nữa! mềnh định lấy thì thả cẳng ra, chộ lưa 1 nửa nựa! năng mừng hí hửng vì a hải âu đến sau ni nà!Than ôi! cái kiếp con người!!!

hèn j mình tìm mãi không thấy ... hóa ra nhóc ....này giư:yociexpress01: