• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

làm quen cả nhà hatinh.net cái mồ!

huytran85

Buôn đồng nát, ve chai
#22
làm wen thì giới thiệu với chơ hộng
tự nhiên tê post rứa
Hình cụng chẹp đó nhưng bựa sau eng mà chụp thì tránh cí cạu đọi đụa ở chưa rửa ở phía sau đi cấy eng nha.