• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Hồ Chí Minh cả cuộc đời vì dân tộc.

BaoLoc

Đạilývémáybay-88-trầnnão
#1

Không cần bình luận hãy ghi chữ thank để tỏ lòng nhớ Bác.
 

BaoLoc

Đạilývémáybay-88-trầnnão
#2
Thank!.........!