• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

câu đố

#1
đố các bạn con gì có chân mà không có đầu
con gì có đầu mà không có chân
con gì có 2 đầu mà không có chân
con gì có 2 đầu mà có 2 chân
 
#2
đố các bạn con gì có chân mà không có đầu
con gì có đầu mà không có chân
con gì có 2 đầu mà không có chân
con gì có 2 đầu mà có 2 chân
Con Cua (Chính xác là dam)
 
#3
đố các bạn con gì có chân mà không có đầu
con gì có đầu mà không có chân
con gì có 2 đầu mà không có chân
con gì có 2 đầu mà có 2 chân
có con dam mà cụng mở hẵn 1 topic luôn.
 
#4
các bạn nhìn cho kỹ, có 4 câu hỏi chứ không phải là 1 câu đâu