• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

[2009] Tiên Kiếm Kì Hiệp Truyện III/ 仙剑奇侠传 3 ( Hồ Ca, Dương Mịch) - Tập 5

#1
[2009] Tiên Kiếm Kì Hiệp Truyện III/ 仙剑奇侠传 3 ( Hồ Ca, Dương Mịch) - Tập 31

[2009] Tiên Kiếm Kì Hiệp Truyện III/ 仙剑奇侠传 3 ( Hồ Ca, Dương Mịch) - Tập 31

* Tên Tiếng Hoa : 仙剑奇侠传 3

* Tên Tiếng Anh : The Legend of Sword and Fairy 3

* Tên Tiếng Việt : Tiên Kiếm Kì Hiệp Truyện 3 | Linh Châu Thần Kiếm

* Thời lượng : 37 tập

* Giám chế : Thái Nghệ Nông

* Đạo diễn : Lý Quốc Lập


Giới thiệu Nhân VậtKSTC Subbing Team
Translators: Bisun, Cat_ruan, Lulutaby
Lyric Translator: Bisun
Timer : Los_angeles_20, sieunhantaithe, Tgn_82 Eihpos_huyen, Chjnchan, sweet_sundae,
Editor : Sweet_sundae & Star4u
Typesetter & QC : Eihpos_huyen
Poster : Soibeo@KSTD
Reup link : KSTU
post bài: giangcx90@kstu
Nguồn: http://krfilm.net
 
#3
Tập 8:
P1: http://mega.1280.com/file/6C0W658W
P2: http://mega.1280.com/file/JJTMA1H3
Tập 9:
P1: http://mega.1280.com/file/01AECPIZ/
P2: http://mega.1280.com/file/PDYF54AR/Tập 10:
P1: http://mega.1280.com/file/632BNHWC
P2: http://mega.1280.com/file/OBFIAWFPTập 11:
P1: http://mega.1280.com/file/LSSFAOH3
P2: http://mega.1280.com/file/ZISN6MYFTập 12:
P1: http://mega.1280.com/file/0IRBYV5R
P2: http://mega.1280.com/file/MA9YELNRTập 13:
P1: http://mega.1280.com/file/FR3QGZ6F
P2: http://mega.1280.com/file/CL9O2Z6GTập 14:
P1: http://mega.1280.com/file/NPQI7ODH/
P2: http://mega.1280.com/file/V9GLN4V7/Tập 15:
P1: http://mega.1280.com/file/A1XXRVI5
P2: http://mega.1280.com/file/TN5GRDQ2Tập 16:
P1: http://mega.1280.com/file/WU3XNP2X/
P2: http://mega.1280.com/file/DXYY2RK1/Tập 17:
P1: http://mega.1280.com/file/OIW3RRJG/
P2: http://mega.1280.com/file/0000TIQ3/

Tập 18:
P1: http://mega.1280.com/file/N0A8M3PU/
P2: http://mega.1280.com/file/9YQF1O7P/

Tập Special:
P1: http://mega.1280.com/file/CIGXK6TE
P2: http://mega.1280.com/file/6QJ44MJS
P3: http://mega.1280.com/file/PQVYCX44
P4: http://mega.1280.com/file/ZCLSBGQW

Tập 19:
P1: http://mega.1280.com/file/VH0SP1G0/
P2: http://mega.1280.com/file/7FASXLCK/

Tập 20:
P1: http://mega.1280.com/file/P8TGMSXT
P2: http://mega.1280.com/file/O1LCRABJ

Tập 21:
P1: http://mega.1280.com/file/A3TXEBR3
P2: http://mega.1280.com/file/824HEIOF

Tập 22:
P1: http://mega.1280.com/file/9Y0E39D9
P2: http://mega.1280.com/file/HSRSYJTY

Tập 23:
P1: http://mega.1280.com/file/LHLIMJ8T
P2: http://mega.1280.com/file/JYDQKNGP
P3: http://mega.1280.com/file/PJ8BP5EZ
P4: http://mega.1280.com/file/QXG4W0V1

Tập 24:
P1: http://mega.1280.com/file/55UER2NP
P2: http://mega.1280.com/file/2FT80KUD
P3: http://mega.1280.com/file/3NLX86SE
P4: http://mega.1280.com/file/Q57458BH

Tập 25:
P1: http://mega.1280.com/file/J307SYEM
P2: http://mega.1280.com/file/9EE99S5O
P3: http://mega.1280.com/file/N1UP7J8H
P4: http://mega.1280.com/file/AH677MKD

Tập 26:
P1: http://mega.1280.com/file/F8UPABDO/
P2: http://mega.1280.com/file/CYZT1W7Z/
P3: http://mega.1280.com/file/ROVK9DOV/
P4: http://mega.1280.com/file/P534B5G5/

Tập 27:
P1: http://mega.1280.com/file/IZ1BHKOU
P2: http://mega.1280.com/file/B676EOHY
P3: http://mega.1280.com/file/FM491QBZ
P4: http://mega.1280.com/file/9L2YH92W

Tập 28:
P1: http://mega.1280.com/file/8N53K17H
P2: http://mega.1280.com/file/PEIVYZ9Y
P3: http://mega.1280.com/file/ZDNTD65J
P4: http://mega.1280.com/file/V5JIH2YN

Tập 29:
P1: http://mega.1280.com/file/Z8MKBWG6
P2: http://mega.1280.com/file/1YQSH2U4
P3: http://mega.1280.com/file/T3EXBIJ0
P4: http://mega.1280.com/file/DYFTHTT2

Tập 30:
P1: http://mega.1280.com/file/4Y1Z1Q2B
P2: http://mega.1280.com/file/L7P4XQ8V
P3: http://mega.1280.com/file/KMVFGFG4
P4: http://mega.1280.com/file/HTROOIE1

Tập 31:
P1: http://mega.1280.com/file/64M2GI1S
P2: http://mega.1280.com/file/MLRFLW27
P3: http://mega.1280.com/file/9M4RVOL2
P4: http://mega.1280.com/file/VRNQ1VFM