• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

điểm danh dân phan đình phùng tại huế

#1
cả 3 năm học o huế..mong mai~ họp đồng hương..dài cả cổ rui...tim duoc fourum ni cũng an ủi phần nào...hoàng yến lớp I khóa 57(02-05)..có ai thấy quen k thi liên lac nhé...đặc biệt là bà con đang học ở huế..welcome:-h: