• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

van tran

yêu đời và lì lợm

đoc truyện doreamon,làm thơ
Sinh Ngày
Tháng Tư 18
Chỗ Ở Hiện Tại
thành phố Vũng Tàu
Nguyên quán
Hương Khê
Occupation
cưỡi ngựa sắt đi bán vé số

Contact

Yahoo! Messenger
thisylangman_18490

Chữ Ký

"Tôi không muốn đưa tay lên không trung để đợi ai đó nắm lấy"

Following

Thành Tích

 1. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 2. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 3. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.