• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Trai Hương Sơn

Những gì không làm được ....ko bao giờ bỏ qua!
Website
http://www.pvshipyard.com.vn
Chỗ Ở Hiện Tại
Vũng Tàu-Việt Nam
Nguyên quán
Hương Sơn
Occupation
Ngồi chơi......hưởng lương!

Contact

Yahoo! Messenger
manhtrangcuoirung_ht2000

Chữ Ký

Hai năm nữa ko có nhà bỏ đất Vũng Tàu về quê cày ruộng....!

Following

Followers

Thành Tích

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.